Pomoc z PFR

Informujemy,że w ramach pomocy antycovidowej otrzymaliśmy Subwencji Finansową na utrzymanie miejsc pracy z Polskiego Funduszu Rozwoju